วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาษาจีนกลาง - 10

 • โต๊ะ = จังจื่อ =23
 • โทรศัพท์ = เตี้ยนฮัว 44
 • หน้าต่าง = ชวงฮู =
 • ประตู = เหมิน = 2
 • ตะเกียบ = ไคว่จื่อ = 4 3
 • แปรงฟัน = สัว หยา= 1 3
 • กินไม่หมด = ชื่อปู้หวาน
 • บางครั้ง =โหย่วสือ
 • เหมือนกัน = อี๊ยั้ง
 • น่ากลัว = เหาเข๋อผ้า = 2 34
 • เลี้ยง = ฉิง = 2
 • เงิน=เฉียน
 • กุญแจ =
 • เตารีด=
 • ไม้แขวนผ้า =
 • โต๊ะรีดผ้า =
 • รีดเสื้อผ้า =
 • เพิ่ม=
 • บัตร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาษาจีนกลาง - 9

 • เท = (เต้า)
 • เต็ม = (มาน ม๋าน) 23
 • หอมมาก= เหิ๋นเสี๊ยง = 3 1
 • อาย = ค๊ายซิ๊ว = 11
 • เก็บไว้ = โซ๊จู้ = 14
 • ไม่เท่าไร = ( ซ๊าปู๊ตั๊ว)
 • ครึ่ง = อี๊ป้าน
 • รู้สึก = เจเตอ
 • อ้วน = เฟ
 • มาหา = เจ๋า
 • ถือ = หน๋า
 • ถึงแล้ว = เต้าเล๋อะ
 • จริงๆ = เจิ๊นเต๋อะ
 • ต้องการ = เย้า
 • ไหม = ม๊า
 • แพงมาก = เหินกุ้ย
 • ถูกมาก = เพี๋ยนหยี
 • เหนื่อยไหม = เล้ม๊า
 • ฉันรู้แล้ว = ว๋อค้านเต้าเลอะ
 • พูด = ซั๊ว
 • ของ = ตร๊งซี๊
 • เสียง = เซิ๊นหยิ้ง
 • รอ = เิติ๋น
 • มี = โหย๋ว
 • ไม่มี = เหมยโหย๋ว

ภาษาจีนกลาง - 8 ok

 • วันนี้ = จริ๊งเที๊ยน = 1 1
 • วันพรุ่งนี้ = หมิงเที๊ยน = 2 1
 • คืนนี้ = จริ๊งหวาน = 1 3
 • คืนพรุ่งนี้ = หมิงหวาน = 2 3
 • ที่นี่ = เจ้อหลี๋ = 4 3
 • ที่นั้น = หน้าหลี๋ = 4 3

 • อันนี้ = เจ้อเก้อ = 44
 • อันนั้น = หน้าเก้อ = 44
 • ตรงนี่ = หน๊าเปลี๊ยน =11
 • ตรงนั้น = เจ๊อเปลี๊ยน =11
 • ตอนนี้ =เซี้ยนไจ้ = 4 4
 • เมื่อตะกี้ = กล๊างฉาย = 1 2

 • ตอนเช้า = เจ๋าซ้าง = 3 4
 • ตอนเที่ยง = เซี่ยอู๋ = 4 3
 • ตอนเย็น = ว๋านซ้าง = 3 4

 • เลี้ยวซ้าย = จวนโจ๋ = 2 3
 • เลี้ยวขวา = จ๋วนยู่ = 3 4
 • จอดตรงนี้ = ทิงเจ้อหลี๋ = 2 4 3
 • ตรงไป = จือจือ = 2 2
 • ชิดขวา = เข้ายู้ = 44
 • ชิดซ้าย = เข้าจั๋ว = 44

ภาษาจีนกลาง - 7

 1. ปวดหัว = โถท้ง =24
 2. ฉันต้องการเข้าห้องนํ้า = ว๋อหย้าฉี่เช๊อสัว = 34413
 3. ฉันไม่สบาย = ปู้สูฟู = 412
 4. ห้องนํ้าอยู่ตรงไหน = เช๊อสัวไจ้หนาหลี = 13423
 5. หมอ = อี๊เสิ๊น = 11
 6. ยุ่งไหม=หมางม๊า = 21
 7. ร้องไห้ = คู้ ภ
 8. นิดหน่อย = อี๊เตียน =13
 9. พัดลม = ฟงส้าน = 44
 10. อีกครั้ง=
 11. เอาอีก=
 12. ปวดหลัง=
 13. ปวดท้อง=
 14. ปวดฟัน=

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาษาจีนกลาง - 6

 1. นอน = สุ้ยเจี้ยว = 44
 2. รอ = เติ๋น = 3
 3. เล็ก = เซี๋ยว = 3
 4. ใหญ่ = ต้า = 4
 5. ฟัง = ทิ๊ง
 6. ฉัน = ว๋อ = 3
 7. พูด = ซั๊ว = 1
 8. คุณ = หนี๋ = 3
 9. รู้ = จื่อเต้า
 10. ตาม = เกิ๊น

ภาษาจีนกลาง - 5

 1. ชอบ=ฉี๋ฮวน
 2. ให้=เก๋
 3. เยอะๆ=ตั๊วๆ
 4. ถ้า=หลูกั๋ว
 5. หิว=เอ้
 6. อยู่=ไจ้
 7. ดื่ม=เฮ้อ
 8. รอ=เติ๋น
 9. เร็วๆ=เหิ๋นไขว้
 10. ใส่=ช๊วน
 11. ไหม=ม๊า
 12. สกปรก=อั้นจั้น
 13. รองเท้า=เสจือ
 14. ชง=
 15. นั่ง=
 16. พัก=

ภาษาจีนกลาง - 4

 1. เวลา=
 2. คน=
 3. เอา=
 4. แล้ว=
 5. ช่วย=
 6. ถือ=
 7. หา=
 8. ดู=
 9. วางตรงไหน =
 10. ขอยืม=
 11. ชั่วโมง=
 12. ประมาณ=
 13. นาที=
 14. กี่โมง=
 15. กลับมา=
 16. ถึงแล้ว=
 17. ข้าวล่าง=
 18. ข้างบน=