วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

คําศัพท์ภาษาจีนกลาง -2 (คําตรงข้าม)

ภาษาไทย + ภาษาจีน + ออกเสียง

 1. ถอน =
 2. ปลูก=
 3. เหม็น=
 4. หอม=
 5. นุ่ม=
 6. แข็ง=
 7. สูง=
 8. ตํ่า=
 9. ว่าง=
 10. เต็ม=
 11. ออก=
 12. เข้า=
 13. เปียก=
 14. แห้ง=
 15. ขาย=
 16. ซื้อ=
 17. เงียบ=
 18. เตี้ย=
 19. สูง=
 20. กว้าง=
 21. แคบ=
 22. หนัก=
 23. เบา=
 24. ไป=
 25. มา=

ไม่มีความคิดเห็น: